Service & Management

SERVICE & MANAGEMENT je usluga koju smo osmislili uvidjevši potrebe novih vlasnika nekretnina za daljnjom stručnom podrškom u održavanju i vođenju nekretnine. Tako se u bogatoj ponudi usluga okupljenih pod ovim nazivom nalaze: priprema objekta, održavanje čistoće i  urednosti, čišćenje bazena, fotografiranje objekta, usluge komunikacije s gostima, booking, prijava i odjava gosta. Misao vodilja nam je bila uštedjeti vrijeme i pružiti kompletnu uslugu vlasniku nekretnine kako bi uz minimalno uložen trud dobio najbolji mogući rezultat.